ПОДДЕРЖКА

Privatumo politika

NUOSTATA DĖL „TAPFLO“ SIA KLIENTŲ INFORMAVIMO

Pagal 2016 m. balandžio 24 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 straipsnio 1 ir 2 pastraipas, informuojame, kad:

1) Esame jūsų asmens duomenų, kaip mūsų klientų, administratorius. Mūsų duomenys: „Tapflo“ SIA, registracijos adresas Dzelzavas 120 G, Ryga, Latvija LV-1021, PVM kodas: LV40103232947. Registracijos kodas 40103232947.

2) Tvarkome tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte mums savanoriškai sutikę bendradarbiauti su mumis. Visų pirma galime tvarkyti šiuos asmens duomenis: jūsų atstovų, atstovų ar įmonių savininkų vardai, pavardės, kontaktinio telefono numeriai, el. pašto adresai (jei asmens duomenys yra įmonės pavadinimo dalis), taip pat PVM ir registracijos kodai, susiję su Įmonės atstovais.

3) Mes netvarkome jokių vadinamųjų „slaptų duomenų“.

4) Asmens duomenys bus tvarkomi:

  • kad galėtume teikti savo paslaugas pagal jūsų nurodymus ar sutarties turinį;
  • siekiant parduoti savo paslaugas ir susisiekti su jumis;

5) Jūsų duomenų gavėjai gali būti įmonės, bendradarbiaujančios su mumis vykdant užsakymus (pvz., kurjerių, transporto įmonės, subrangovai, pašto skyrius). Kadangi priklausome tarptautinei „Tapflo“ grupei, kurioje naudojame bendrą užsakymų valdymo programinę įrangą, jūsų duomenys bus patikėti motininei įmonei „Tapflo Production LTD“, kurios buveinė yra Didžiojoje Britanijoje; „Tapflo“ grupės duomenų patikėjimo pagrindas yra atitinkamos sutartys;

6) Tvarkymo pagrindas yra sudaryta sutartis, savanoriškas sutikimas ir teisėtas administratoriaus interesas, susijęs su mūsų paslaugų pardavimu ir duomenų tvarkymu kapitalo grupėje;

7) Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia sutarčiai įvykdyti, ir visą laiką, kol pateiksite nurodymą juos ištrinti. Mums reikia informacijos apie jūsų užsakymų istoriją ir pristatytos įrangos specifiką, kad galėtumėte teikti garantijos po pardavimo paslaugas, taip pat naujinti įrangą ir atlikti remontą visą įrangos tarnavimo laikotarpį. Tai gali tapti neįmanoma ar labai sunku padaryti jums ištrynus šiuos duomenis;

8) Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę ištaisyti, apriboti, ištrinti, perduoti duomenis, prieštarauti jų tvarkymui ir bet kuriuo metu atsiimti sutikimą, kuris buvo pateiktas remiantis sutikimu prieš jo atšaukimą, nepažeidžiant duomenų tvarkymo proceso teisėtumo. Sutikimo dėl duomenų tvarkymo atšaukimas sutarties galiojimo laikotarpiu gali neleisti administratoriui pasinaudoti kai kuriomis teisėmis, susijusiomis su sudarytos sutarties turiniu. Toks nurodymas taip pat nebus taikomas duomenims, reikalingiems sutarties įgyvendinimui, ar duomenims, kuriuos administratorius privalo tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus;

jei manote, kad jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas, turite teisę kreiptis į Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininką (PUODO);

jūsų asmens duomenų pateikimas yra sutarties sudarymo sąlyga; nei administratorius, nei bet kuris subjektas, kuriam patikėti jūsų asmens duomenys, negali naudoti profilių, kaip apibrėžta BDAR, ir negali priimti automatinių sprendimų dėl profilio;

Apie Tapflo. Tapflo Grupė yra nepriklausoma šeimos kompanija, pneumatinių membraninių siurblių, išcentrinių siurblių ir kitų skysčio įrengimų gamintojas Europoje ir pasaulinis tiekėjas. Tapflo atstovaujama savų atstovybių 30 šalių ir daugiau kaip 45 šalyse esančių nepriklausomų platintojų.