TECH. PALAIKYMAS

isotext.en

ISO 9001 sertifikatas

Visi Tapflo gamybiniai procesai sertifikuoti pagal ISO 9001:2000.

cemark.en

CE ženklinimas

CE ženklinimas (prancūzų kalbos frazės „Conformité Européenne“ — europinė atitiktis santrumpa), tai specialus ženklas, kuriuo ženklinamas gaminys. Jis patvirtina gaminio atitiktį pagrindiniams ES direktyvos reikalavimams ir darniesiems Europos Sąjungos standartams bei tai, kad gaminys praėjo atitikties vertinimo procedūrą. CE ženklinimas rodo, kad gaminys nekenksmingas (nepavojingas) vartotojų sveikatai ir aplinkai. Tapflo siurblių įranga atitinka direktyvos 89/393/EEC reikalavimus.

EC machinery directive

exsymbol.en

EC ATEX 94/9/EC direktyva

ATEX 94/9/ ЕС direktyva (taip pat žinoma kaip ATEX 100a) taikoma produkcijai, kuri gali būti naudojama sprogiose aplinkose.

Nuo 2003 metų liepos ATEX sertifikatas Europos šalyse privalomas visai produkcijai skirtai naudoti sprogiose aplinkose. Pagal ATEX direktyvą visos sprogios aplinkos skirstomos į  šias kategorijas:

 • CAT 1 (Zona 0), kurioje pavojinga degių medžiagų koncentracija yra nuolat arba dažnai pasikartojantis reiškinys.

• CAT 2 ( Zona 1), kurioje degių medžiagų koncentracija normaliomis sąlygomis yra retkarčiais tikėtina. 

• CAT 3 ( Zona 2), kurioje avarinių situacijų atveju galimas trumpalaikis degių medžiagų susidarymas. 

ATEX directive 94/9/EC

ehedg logo.en

EHEDG sertifikatas

Aseptinių Tapflo siurblių serija sukonstruota naudoti biotechnologijų, farmacijos ir maisto pramonėje, kur pagrindinis reikalavimas yra produkto perpumpavimo proceso švara. Dėl specialaus gamybos proceso ši siurblių serija sertifikuota EHEDG.  EHEDG sertifikatas (Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupė) užtikrina, kad konstrukcija atitinka griežčiausius higienos reikalavimus.

EHEDG

 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.